संपर्क साधा


जिल्हाधिकारी कार्यालय,सिविल लाईन्स  नागपूर 

दूरध्वनी :- 0712- 2564973, 2561967

ई - मेल :- collector_nagpur@maharashtra.gov.in

           collector_nagpur@rediffmail.com

जिल्हा निवडणूक अधिकारी , जिल्हाधिकारी कार्यालय,सिविल लाईन्स  नागपूर

दूरध्वनी :- 0712- 2541832, 2980284

ई - मेल :- dydeonagpur@gmail.com

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद ,स्मॉल सेविंग बिल्डिंग जिल्हाधिकारी कार्यालय,सिविल लाईन्स  नागपूर