Close

तहसिल कार्यालय

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

तहसिल कार्यालय
परिचय चित्र नाव पदनाम ईमेल दूरध्वनी फॅक्स पत्ता
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. सूर्यकांत पाटील तहसिलदार, नागपूर (शहर) tahsildarngpcity[at]gmail[dot]com 0712-2561975 तहसिल कार्यालय, नागपूर (शहर)
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. मोहन टिकले तहसिलदार, नागपूर (ग्रामिण) tahsilofficerural[at]gmail[dot]com 0712-2564577 तहसिल कार्यालय, नागपूर (ग्रामिण)
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. संतोष खांडरे तहसिलदार, हिंगणा tahasildarhingna[at]gmail[dot]com 07104-276134 तहसिल कार्यालय, हिंगणा
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री.प्रमोद कदम तहसिलदार, उमरेड tahsilofficeumred[at]gmail[dot]com 07116-242004 तहसिल कार्यालय, उमरेड
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री.अनिरुद्ध कांबळे तहसिलदार, भिवापूर tahsilbhiwapur[at]gmail[dot]com 07106-232241 तहसिल कार्यालय, भिवापूर
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री.बी. न. तिनघसे तहसिलदार, कुही tahsildarkuhi[at]gmail[dot]com 07100-222236 तहसिल कार्यालय, कुही
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री.बाळासाहेब म्हस्के तहसिलदार, रामटेक tahsildarramtek[at]gmail[dot]com 07114-255124 तहसिल कार्यालय, रामटेक
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री वरूनकुमार सहारे तहसिलदार, पारशिवनी tahsilparseoni81[at]gmail[dot]com 07102-225139 तहसिल कार्यालय, पारशिवनी
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. प्रशांत सांगडे तहसिलदार, मौदा tahsilofficemouda[at]gmail[dot]com 07115-281128 तहसिल कार्यालय, मौदा
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री.अरविंद हिंगे तहसिलदार, कामठी tahsildarkamptee[at]gmail[dot]com 07109-288220 तहसिल कार्यालय, कामठी