Close

दिनांक ०१-०१-२०२० रोजीच्या स्थितीप्रमाणे अव्वल कारकून व लिपिक-टंकलेखन संवर्गाची प्रारूप जेष्ठता सूची, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर

दिनांक ०१-०१-२०२० रोजीच्या स्थितीप्रमाणे अव्वल कारकून व लिपिक-टंकलेखन संवर्गाची प्रारूप जेष्ठता सूची, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर
शीर्षक तारीख View / Download
दिनांक ०१-०१-२०२० रोजीच्या स्थितीप्रमाणे अव्वल कारकून व लिपिक-टंकलेखन संवर्गाची प्रारूप जेष्ठता सूची, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर 25/02/2020 पहा (797 KB)