Close

आपले सरकार (महानगरपालिका) साठी अर्ज केलेल्या उमेदवार यांना सूचना

आपले सरकार (महानगरपालिका) साठी अर्ज केलेल्या उमेदवार यांना सूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
आपले सरकार (महानगरपालिका) साठी अर्ज केलेल्या उमेदवार यांना सूचना

आपले सरकार (महानगरपालिका) साठी अर्ज केलेल्या उमेदवार यांना सूचना

26/09/2018 10/10/2018 पहा (315 KB) आपले सरकार (महानगरपालिका) साठी अर्ज केलेल्या उमेदवार यांचे नाव लेखी परीक्षेची दिनांक व वेळ (642 KB)