Close

जमीन विकास आऱ्यानुसार आराखळयानुसार अजनी, वर्धा रोड येथील (राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ७) विवेकानंद चौक ते पॉल कॉम्प्लेक्स पर्यंत (३४० मी.) रॅम्प फ्लायओव्हर चे बांधकाम न रस्ता रुंदीकरण बाबतची जाहीर मसुदा .

जमीन विकास आऱ्यानुसार आराखळयानुसार अजनी, वर्धा रोड येथील (राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ७) विवेकानंद चौक ते पॉल कॉम्प्लेक्स पर्यंत (३४० मी.) रॅम्प फ्लायओव्हर चे बांधकाम न रस्ता रुंदीकरण बाबतची जाहीर मसुदा .
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जमीन विकास आऱ्यानुसार आराखळयानुसार अजनी, वर्धा रोड येथील (राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ७) विवेकानंद चौक ते पॉल कॉम्प्लेक्स पर्यंत (३४० मी.) रॅम्प फ्लायओव्हर चे बांधकाम न रस्ता रुंदीकरण बाबतची जाहीर मसुदा .

जमीन विकास आऱ्यानुसार आराखळयानुसार अजनी, वर्धा रोड येथील (राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ७) विवेकानंद चौक ते पॉल कॉम्प्लेक्स पर्यंत (३४० मी.) रॅम्प फ्लायओव्हर चे बांधकाम न रस्ता रुंदीकरण बाबतची जाहीर मसुदा .

16/02/2019 16/03/2019 पहा (3 MB)