Close

जिल्हाधिकारी , नागपूर यांचे कार्यालयातील ” शिपाई ” संवर्गातील अंतिम जेष्ठता सूची – २०२१

जिल्हाधिकारी , नागपूर यांचे कार्यालयातील ” शिपाई ” संवर्गातील अंतिम जेष्ठता सूची – २०२१
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हाधिकारी , नागपूर यांचे कार्यालयातील ” शिपाई ” संवर्गातील अंतिम जेष्ठता सूची – २०२१

जिल्हाधिकारी , नागपूर यांचे कार्यालयातील ” शिपाई ” संवर्गातील अंतिम जेष्ठता सूची – २०२१

09/08/2021 31/12/2021 पहा (856 KB)