Close

नगर परिषद/नगर पंचायत काम्पटी, उमरेड, काटोल, वाडी, मोवाड, नरखेड, रामटेक, सावनेर, खापा, मोहपा, कळमेश्वर-ब्राम्हणी आणि भिवापूर यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी सदस्यत्व आरक्षणासाठी सूचना प्रसिद्धी

नगर परिषद/नगर पंचायत काम्पटी, उमरेड, काटोल, वाडी, मोवाड, नरखेड, रामटेक, सावनेर, खापा, मोहपा, कळमेश्वर-ब्राम्हणी आणि भिवापूर यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी सदस्यत्व आरक्षणासाठी सूचना प्रसिद्धी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
नगर परिषद/नगर पंचायत काम्पटी, उमरेड, काटोल, वाडी, मोवाड, नरखेड, रामटेक, सावनेर, खापा, मोहपा, कळमेश्वर-ब्राम्हणी आणि भिवापूर यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी सदस्यत्व आरक्षणासाठी सूचना प्रसिद्धी

नगर परिषद/नगर पंचायत काम्पटी, उमरेड, काटोल, वाडी, मोवाड, नरखेड, रामटेक, सावनेर, खापा, मोहपा, कळमेश्वर-ब्राम्हणी आणि भिवापूर यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी सदस्यत्व आरक्षणासाठी सूचना प्रसिद्धी

05/08/2022 13/08/2022 पहा (479 KB)