Close

नागपूर जिल्हातील गौण खनिजाच्या खाणपत्यांचे लिलाव करण्यासंबंधाचे भुवैद्यानिकीय तांत्रिक अहवाल तयार करण्याकरिता भुवैद्यानिकांची किंवा संस्थेची नेमणूक करण्याकरिता निविदा

नागपूर जिल्हातील गौण खनिजाच्या खाणपत्यांचे लिलाव करण्यासंबंधाचे भुवैद्यानिकीय तांत्रिक अहवाल तयार करण्याकरिता भुवैद्यानिकांची किंवा संस्थेची नेमणूक करण्याकरिता निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
नागपूर जिल्हातील गौण खनिजाच्या खाणपत्यांचे लिलाव करण्यासंबंधाचे भुवैद्यानिकीय तांत्रिक अहवाल तयार करण्याकरिता भुवैद्यानिकांची किंवा संस्थेची नेमणूक करण्याकरिता निविदा

नागपूर जिल्हातील गौण खनिजाच्या खाणपत्यांचे लिलाव करण्यासंबंधाचे भुवैद्यानिकीय तांत्रिक अहवाल तयार करण्याकरिता भुवैद्यानिकांची किंवा संस्थेची नेमणूक करण्याकरिता निविदा

29/09/2021 15/10/2021 पहा (3 MB)