Close

नागपूर जिल्ह्यातील पुरवठा शाखेच्या आस्थापनेवर जुनिअर कलर्क गट “क ” संवर्गातील कार्यरत कर्मचारी यांची दिनांक ०१/०१/२०२१ ची स्थितीप्रमाणे प्रारूप जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करण्याबाबत

नागपूर जिल्ह्यातील पुरवठा शाखेच्या आस्थापनेवर जुनिअर कलर्क गट “क ” संवर्गातील कार्यरत कर्मचारी यांची दिनांक ०१/०१/२०२१ ची स्थितीप्रमाणे प्रारूप जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करण्याबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
नागपूर जिल्ह्यातील पुरवठा शाखेच्या आस्थापनेवर जुनिअर कलर्क गट “क ” संवर्गातील कार्यरत कर्मचारी यांची दिनांक ०१/०१/२०२१ ची स्थितीप्रमाणे प्रारूप जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करण्याबाबत

नागपूर जिल्ह्यातील पुरवठा शाखेच्या आस्थापनेवर जुनिअर कलर्क गट “क ” संवर्गातील कार्यरत कर्मचारी यांची दिनांक ०१/०१/२०२१ ची स्थितीप्रमाणे प्रारूप जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करण्याबाबत

18/02/2021 05/03/2021 पहा (5 MB)