Close

नागपूर विभाग पदवीधर मतदार संघ निवडणूक – २०२० नामनिर्देशनपत्र/ शपथपत्र

नागपूर विभाग पदवीधर मतदार संघ निवडणूक – २०२० नामनिर्देशनपत्र/ शपथपत्र
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
नागपूर विभाग पदवीधर मतदार संघ निवडणूक – २०२० नामनिर्देशनपत्र/ शपथपत्र

नागपूर विभाग पदवीधर मतदार संघ निवडणूक – २०२० नामनिर्देशनपत्र/ शपथपत्र

07/11/2020 01/12/2020 पहा (3 MB) नामुना-२ इ (393 KB)