Close

माहे एप्रिल ते नोव्हेंबर २०१६ या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टी व अवेळी पावसामुळे शेत पिकांच्या नुकसानीसाठी बाधित शेतकऱ्यांना वितरित केलेल्या अनुदानाची यादी.

माहे एप्रिल ते नोव्हेंबर २०१६ या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टी व अवेळी पावसामुळे शेत पिकांच्या नुकसानीसाठी बाधित शेतकऱ्यांना वितरित केलेल्या अनुदानाची यादी.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
माहे एप्रिल ते नोव्हेंबर २०१६ या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टी व अवेळी पावसामुळे शेत पिकांच्या नुकसानीसाठी बाधित शेतकऱ्यांना वितरित केलेल्या अनुदानाची यादी.

माहे एप्रिल ते नोव्हेंबर २०१६ या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टी व अवेळी पावसामुळे शेत पिकांच्या नुकसानीसाठी बाधित शेतकऱ्यांना वितरित केलेल्या अनुदानाची यादी.

25/03/2020 25/11/2020 पहा (196 KB)