Close

माहे जुन ते ऑगस्ट २०१८ या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतकऱ्यांच्या नुकसानीसाठी बाधित शेतकऱ्यांना मदत वितरित केलेल्या शेतकऱ्यांची यादी

माहे जुन ते ऑगस्ट २०१८ या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतकऱ्यांच्या नुकसानीसाठी बाधित शेतकऱ्यांना मदत वितरित केलेल्या शेतकऱ्यांची यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
माहे जुन ते ऑगस्ट २०१८ या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतकऱ्यांच्या नुकसानीसाठी बाधित शेतकऱ्यांना मदत वितरित केलेल्या शेतकऱ्यांची यादी

माहे जुन ते ऑगस्ट २०१८ या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतकऱ्यांच्या नुकसानीसाठी बाधित शेतकऱ्यांना मदत वितरित केलेल्या शेतकऱ्यांची यादी

08/07/2020 08/01/2021 पहा (187 KB) HINGNA (36 KB) KALMESHWAR (29 KB) KAMTHI (31 KB) KUHI (553 KB) MAUDA (179 KB) NAGPUR RU (304 KB) PARSIONI (29 KB) RAMTEK (38 KB) SAONER (70 KB) UMRED (194 KB)