Close

वाळू घाट ई-निविदा आणि ई-ओकशन तीन वर्षांसाठी म्हणजेच नागपूर जिल्ह्यासाठी २०२०-२१, २०२१-२२ आणि २०२२-२3 (प्रथम फेरलिलाव )

वाळू घाट ई-निविदा आणि ई-ओकशन तीन वर्षांसाठी म्हणजेच नागपूर जिल्ह्यासाठी २०२०-२१, २०२१-२२ आणि २०२२-२3 (प्रथम फेरलिलाव )
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
वाळू घाट ई-निविदा आणि ई-ओकशन तीन वर्षांसाठी म्हणजेच नागपूर जिल्ह्यासाठी २०२०-२१, २०२१-२२ आणि २०२२-२3 (प्रथम फेरलिलाव )
वाळू घाट ई-निविदा आणि ई-ओकशन तीन वर्षांसाठी म्हणजेच नागपूर जिल्ह्यासाठी २०२०-२१, २०२१-२२ आणि २०२२-२3 (प्रथम फेरलिलाव )
17/02/2021 04/03/2021 पहा (2 MB)