Close

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
अनुसूचित जमाती साठी राखीव असलेली पदे भरण्यासाठी विशेष भरती, जिल्हा परिषद, नागपूर.

अनुसूचित जमाती साठी राखीव असलेली पदे भरण्यासाठी विशेष भरती, जिल्हा परिषद, नागपूर.

30/12/2019 31/01/2020 पहा (157 KB) अर्ज (104 KB) शिक्षण सेवक अर्ज (110 KB) शुद्धीपत्रक (182 KB) जात पडताळणी प्रमाणपत्राबाबत सूचना (1 MB)
मराईनिस अंतर्गत सुविधा स्थरावर कंत्राटी वरिष्ठ वैधकीय अधिकारी, वैधकीय अधिकारी, परिचारिका पदभरती ए. आर. टी. केंद्र शासकीय वैधकीय महाविद्यालय व रूग्णालय, नागपूर

मराईनिस अंतर्गत सुविधा स्थरावर कंत्राटी वरिष्ठ वैधकीय अधिकारी, वैधकीय अधिकारी, परिचारिका पदभरती ए. आर. टी. केंद्र शासकीय वैधकीय महाविद्यालय व रूग्णालय, नागपूर

08/11/2019 21/11/2019 पहा (284 KB) परिचारिका (299 KB)
तलाठी पदभरती संभाव्य निवड सुची व प्रतिक्षा यादी २०१९ 21/09/2019 31/10/2019 पहा (2 MB)
वैद्यकीय अधिकारी ए आर टी सेंटर, इंदिरा गांधी शासकीय महाविदयालय, नागपूर , या पदासाठी करिता मुलाखत, दि. ०९-०८-१९

वैद्यकीय अधिकारी ए आर टी सेंटर, इंदिरा गांधी शासकीय महाविदयालय, नागपूर , या पदासाठी करिता मुलाखत, दि. ०९-०८-१९

24/07/2019 09/08/2019 पहा (503 KB) अर्ज (38 KB)
जिल्हा स्थरावर जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवर अशासकीय सदस्यांची प्रवर्गनिहाय नेमणूक करण्याकरीता जाहिरात.

जिल्हा स्थरावर जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवर अशासकीय सदस्यांची प्रवर्गनिहाय नेमणूक करण्याकरीता जाहिरात

14/06/2019 21/06/2019 पहा (2 MB)
कामाचा ठिकाणी महिलांचा होणाऱ्या लैंगिक छळ कायदा २०१३, तक्रारीची चौकशी करण्यासाठी जिल्ह जिल्हास्थरावर स्थानिक तक्रार समितीच्या अध्यक्षा व २ सदस्य यांचे प्रस्थावासंबंधी जाहिरात.

कामाचा ठिकाणी महिलांचा होणाऱ्या लैंगिक छळ कायदा २०१३, तक्रारीची चौकशी करण्यासाठी जिल्ह जिल्हास्थरावर स्थानिक तक्रार समितीच्या
अध्यक्षा व २ सदस्य यांचे प्रस्थावासंबंधी जाहिरात.

06/02/2019 11/02/2019 पहा (771 KB) अर्जाचा प्रारूप (548 KB)
जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवर अशासकीय सद्सयांची नियुक्ती करण्यासंदर्भात दुसरी जाहिरात सूचना

जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवर अशासकीय सद्सयांची नियुक्ती करण्यासंदर्भात दुसरी जाहिरात सूचना

24/08/2018 22/09/2018 पहा (10 MB)
शासकीय वैद्यकीय महाविदयालय व रुग्णालय नागपूर येथील ए. आर. टी . विभागात वरिष्ठय वैद्यकीय अधिकारी व वैद्यकीय अधिकारी यांची कंत्राटी तत्त्वावर नेमणूक करण्याची जाहिरात

शासकीय वैद्यकीय महाविदयालय व रुग्णालय नागपूर येथील ए. आर. टी . विभागात वरिष्ठय वैद्यकीय अधिकारी व वैद्यकीय अधिकारी यांची कंत्राटी तत्त्वावर नेमणूक करण्याची जाहिरात

03/09/2018 15/09/2018 पहा (191 KB)
जिल्ह्या स्थारवर जिल्ह्या ग्राहक संरक्षण परिषदेवर आशासकिय सदसयांची प्रवर्ग निहाय नेमणूक करण्याकरीता जाहिरात. 10/07/2018 08/08/2018 पहा (10 MB)
क्रीडा शिक्षक /मार्गदर्शक कंत्रटी पद्धतीने मानधनावरतील पदे भरती 22/06/2018 05/07/2018 पहा (1 MB)