Close

श्री. प्रशांत सांगडे

तहसिल कार्यालय, मौदा

ईमेल : tahsilofficemouda[at]gmail[dot]com
पदनाम : तहसिलदार, मौदा
दूरध्वनी : 07115-281128