Close

श्री. अविनाश कातडे (अति. कार्यभार)

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सिविल लाईन, नागपूर

ईमेल : drongp123[at]gmail[dot]com
पदनाम : उप जिल्हाधिकारी (पुनर्वसन)
दूरध्वनी : 0712-2541213