Close

Shri. Shekhar Ghadge

Sub Divisional Office, Nagpur (City)

Email : sdonagpurcity[at]gmail[dot]com
Designation : Sub Divisional Officer, Nagpur (City)
Phone : 07126470107