Close

एक जिल्हा एक उत्पादन

नागपूर जिल्ह्याचे “एक जिल्हा एक उत्पादन” विषयी

  1. संत्री
  2. नागपूर इंजीनीरिंग

संत्री

  1. संत्री  मूल्यवर्धित उत्पादने 
  2. संत्री मूल्यवर्धित उत्पादने

नागपूर इंजीनीरिंग

1. नागपुर इंजीनीरिंग मूल्यवर्धित उत्पादने 

अधिक माहितीसाठी क्यूआर कोड स्कॅन करा:

संत्री नागपूर इंजीनीरिंग
nagpur_orange nagpur_engineering
nagpur_ODOP _Oranges Nagpur_ODOP_Engineering

निर्यात मार्गदर्शक पुस्तक

ODOP पुस्तिका

ODOP सदस्य

अनुक्रमांक सदस्याचे नाव पदनाम संपर्क क्रमांक 
डॉ . विपिन इटणकर जिल्हाधिकारी 7060631408
2 श्री.शिवकुमार मुद्दामवर महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र 7588429401
3 श्री.रवींद्र मनोहारे DSAO 9420971630
4 श्री.डि.एम. चोरघडे व्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र 9850723282
5 श्रीमती.मीनाक्षी बागडे EY, Consultant 7972692098

तक्रार निवारण फॉर्म