Close

ग्रामपंचायत निवडणूक

ग्रामपंचायत निवडणूक 2016

नव्याने स्थापित झालेल्या ग्रामपंचायीच्या प्रारूप प्रभाग रचना व जागेचे आरक्षण नमुना ब प्रसिध्दी