Close

कोणाचे कोण

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

जिल्हाधिकारी कार्यालय

नाव पदनाम ईमेल पत्ता दूरध्वनी
डॉ. विपीन इटनकर. भा.प्र.से.जिल्हाधिकारी नागपूरcollector[dot]nagpur[at]maharashtra[dot]gov[dot]inजिल्हाधिकारी कार्यालय, सिविल लाईन, नागपूर07122564973
श्री. शिरीष पांडेअतिरिक्त जिल्हाधिकारी नागपूरaddllcollectorngp[at]gmail[dot]comसिव्हिल लाईन्स नागपूर0712-2565130
डॉ. विपीन इटनकर. भा.प्र.से. (अति. कार्यभार)अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, ना.ज.क.धा. नागपूरulcnagpur[at]yahoo[dot]comसिविल लाईन्स, नागपूर0712-2560889
श्री. अविनाश कातडेनिवासी उप जिल्हाधिकारी तथा अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी, नागपूरrdc_nagpur[at]rediffmail[dot]comजिल्हाधिकारी कार्यालय, सिविल लाईन, नागपूर0712-2565976
श्री पियुष चिवंडेउप जिल्हाधिकारी (महसूल)dycollrevenuengp[at]gmail[dot]comजिल्हाधिकारी कार्यालय, सिविल लाईन, नागपूर0712-2565049
श्रीमती. मीनल कळसकरउप जिल्हा निवडणूक अधिकारीdydeonagpur[at]gmail[dot]comजिल्हाधिकारी कार्यालय, सिविल लाईन, नागपूर0712-2541832
श्री. शिरीष पांडे (अति. कार्यभार)उप जिल्हाधिकारी (राजशिष्टाचार)nagpurprotocol[at]gmail[dot]comजिल्हाधिकारी कार्यालय, सिविल लाईन, नागपूर0712-2565092
श्री. जगदीश कातकरउप जिल्हाधिकारी (रो.ह.यो)egsdycoll[dot]nag-mh[at]gov[dot]inजिल्हाधिकारी कार्यालय, सिविल लाईन, नागपूर0712-2561967
श्री. अविनाश कातडे (अति. कार्यभार)उप जिल्हाधिकारी (पुनर्वसन)drongp123[at]gmail[dot]comजिल्हाधिकारी कार्यालय, सिविल लाईन, नागपूर0712-2541213
श्रीमती विजया बनकरउप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन सामान्य)dycollectorgenera[at]gmail[dot]comजिल्हाधिकारी कार्यालय, सिविल लाईन, नागपूर0712-2526840

उप विभागीय कार्यालय

नाव पदनाम ईमेल पत्ता दूरध्वनी
श्री शेखर घाडगेउप विभागीय अधिकारी नागपूर शहरsdonagpurcity[at]gmail[dot]comउप विभागीय अधिकारी कार्यालय, नागपूर शहर07126470107
श्रीमती इंदिरा चौधरीउप विभागीय अधिकारी नागपूर ग्रामीणsdonagpur[at]yahoo[dot]inउप विभागीय अधिकारी कार्यालय, नागपूर ग्रामीण07122560048
श्री हिरामण झिरवारउप विभागीय अधिकारी उमरेडumredsdo[at]gmail[dot]comउप विभागीय अधिकारी कार्यालय, उमरेड07116242177
श्री जोगेन्द्र कटयारेउप विभागीय अधिकारी रामटेकsdoramtek[at]gmail[dot]comउप विभागीय अधिकारी कार्यालय, रामटेक07114255139
श्री शाम मदनूरकरउप विभागीय अधिकारी, मौदाsdomauda2013[at]gmail[dot]comउप विभागीय अधिकारी कार्यालय, मौदा07115-281100
श्री. अतुल म्हेत्रेउप विभागीय अधिकारी सावनेरsdosaoner[at]gmail[dot]comउप विभागीय अधिकारी कार्यालय, सावनेर07113232275
श्री. श्रीकांत उंबरकरउप विभागीय अधिकारी, काटोलsdokatol[at]gmail[dot]comउप विभागीय अधिकारी कार्यालय, काटोल07112-222970

तहसिल कार्यालय

नाव पदनाम ईमेल पत्ता दूरध्वनी
श्री. संतोष खांडरेतहसिलदार, नागपूर (शहर)tahsildarngpcity[at]gmail[dot]comतहसिल कार्यालय, नागपूर (शहर)0712-2561975
श्री. मोहन टिकलेतहसिलदार, नागपूर (ग्रामिण)tahsilofficerural[at]gmail[dot]comतहसिल कार्यालय, नागपूर (ग्रामिण)0712-2564577
श्री. संतोष खांडरेतहसिलदार, हिंगणाtahasildarhingna[at]gmail[dot]comतहसिल कार्यालय, हिंगणा07104-276134
श्री.प्रमोद कदमतहसिलदार, उमरेडtahsilofficeumred[at]gmail[dot]comतहसिल कार्यालय, उमरेड07116-242004
श्री.अनिरुद्ध कांबळेतहसिलदार, भिवापूरtahsilbhiwapur[at]gmail[dot]comतहसिल कार्यालय, भिवापूर07106-232241
श्री.बी. न. तिनघसेतहसिलदार, कुहीtahsildarkuhi[at]gmail[dot]comतहसिल कार्यालय, कुही07100-222236
श्री.बाळासाहेब म्हस्केतहसिलदार, रामटेकtahsildarramtek[at]gmail[dot]comतहसिल कार्यालय, रामटेक07114-255124
श्री वरूनकुमार सहारेतहसिलदार, पारशिवनीtahsilparseoni81[at]gmail[dot]comतहसिल कार्यालय, पारशिवनी07102-225139
श्री. प्रशांत सांगडेतहसिलदार, मौदाtahsilofficemouda[at]gmail[dot]comतहसिल कार्यालय, मौदा07115-281128
श्री.अरविंद हिंगेतहसिलदार, कामठीtahsildarkamptee[at]gmail[dot]comतहसिल कार्यालय, कामठी07109-288220