दस्तऐवज

दस्तऐवज श्रेणीनुसार शोधा

शोध

शीर्षक तारीख डाउनलोड / दुवा
अनुकंपा सामरिक प्रतीक्षा सूची – २०१९ गट-क 09/01/2019 डाउनलोड(2 MB)
प्रारूप ज्येष्ठता सुची लिपिक- संवर्ग टंकलेखन – २०१९ 09/01/2019 डाउनलोड(1 MB)
प्रारूप ज्येष्ठता सुची अव्वल कारकून संवर्ग – २०१९ 09/01/2019 डाउनलोड(1 MB)
कलम ११(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण क्रमांक १/ अ-६५/ २०१८-१९ मधील मौजा रुयाड , तालुका कुही, जिल्हा नागपूर 08/01/2019 डाउनलोड(2 MB)
कलम ११(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण क्रमांक १०/ अ-६५/ २०१८-१९ मधील रानमांगली, तालुका भिवापूर, जिल्हा नागपूर 05/01/2019 डाउनलोड(586 KB)
खरीबी-गोधनी (सिम) नाल्यावर वर लाल – निळी पूररेषा दर्शक नकाशा अक्षांश – २१° ७’ १८” N रेखांश – ७९° ८’ ३०” E 20/12/2018 डाउनलोड(1 MB)
कलम १९(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण क्रमांक ५४ / अ-६५/ २०१६-१७ मधील तास, तालुका भिवापूर, जिल्हा नागपूर 19/12/2018 डाउनलोड(1 MB)
कलम १९(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण क्रमांक ५३ / अ-६५/ २०१६-१७ मधील म्हशाडोंगरी , तालुका भिवापूर, जिल्हा नागपूर 19/12/2018 डाउनलोड(919 KB)
कलम १९(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण क्रमांक ५२ / अ-६५/ २०१६-१७ मधील पावरगोंदी , तालुका भिवापूर, जिल्हा नागपूर 19/12/2018 डाउनलोड(929 KB)
कलम १९(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण क्रमांक ५१ / अ-६५/ २०१६-१७ मधील तास , तालुका भिवापूर, जिल्हा नागपूर 19/12/2018 डाउनलोड(1,023 KB)