Close

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
भूसंपादन कायदा २०१३ चे कलम १९(१) ची अधिसूचना प्र. क्र. ३२/अ-६५/२०२३-२०२४ मौजा – गोंडबोरी , ता . भिवापूर, जि. नागपूर 30/04/2024 पहा (1 MB)
भूसंपादन कायदा २०१३ चे कलम १९(१) ची अधिसूचना प्र. क्र. ३३/अ-६५/२०२३-२०२४ मौजा – गोंडबोरी , ता . भिवापूर, जि. नागपूर 30/04/2024 पहा (1 MB)
भूसंपादन कायदा २०१३ चे कलम १९(१) ची अधिसूचना प्र. क्र. ३१/अ-६५/२०२३-२०२४ मौजा – पिपरडा , ता . भिवापूर, जि. नागपूर 30/04/2024 पहा (1 MB)
अव्वल कारकून संवर्गातील अंतीम ज्येष्ठतासूची दिनांक ०१-०१-२०२४ 22/04/2024 पहा (9 MB)
भूसंपादन कायदा २०१३ चे कलम ११(१) ची अधिसूचना प्र. क्र. ३०/अ-६५/२०२३-२०२४ मौजा – सावंगी , ता . कुही जि. नागपूर 14/03/2024 पहा (1 MB)
भूसंपादन कायदा २०१३ चे कलम ११(१) ची अधिसूचना प्र. क्र. २९/अ-६५/२०२३-२०२४ मौजा – चापेगाडी , ता . कुही जि. नागपूर 14/03/2024 पहा (1 MB)
भूसंपादन कायदा २०१३ चे कलम ११(१) ची अधिसूचना प्र. क्र. २८/अ-६५/२०२३-२०२४ मौजा – चापेघाट (रिठी ) , ता . कुही जि. नागपूर 14/03/2024 पहा (1 MB)
जिल्हा पुरवठा विभाग , जिल्हाधिकारी कार्यालय नागपूर, यांचे आस्थापनेवरील कार्यरत कनिष्ठ लिपिक, चालक गट ‘क’ आणि शिपाई गट ‘ड’ संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१-०१-२०२४ चे स्तिथीप्रमाणे अंतिम ज्येष्ठता यादी 14/03/2024 पहा (6 MB)
कलम १९ ची अधिसूचना भूसंपादन प्र. क्र. ०२/अ-६५/२०२३-२०२४ मौजा – सीताबर्डी 14/03/2024 पहा (1 MB)
जाहीर सूचना मौजा वानाडोंगरीं ता. हिंगणा जि. नागपूर भूसंपादन प्रकरण क्र. २/अ -६५/२०२३-२४ 13/03/2024 पहा (659 KB)