Close

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
नागपूर जिल्ह्यातून जाण्या करीता ई-पास माहिती भरण्याबाबत नागपूर जिल्ह्यातून जाण्या करीता ई-पास माहिती भरण्याबाबत
कोविड-१९ विरूद्ध लढण्यासाठी आरोग्य सेतु अ‍ॅप. डाउनलोड आरोग्य सेतु अ‍ॅप.
कलम ११(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण क्र. १४/अ-६५/२०१८-२०१९ मौजा ताटोळी तालुका भिवापूर , जिल्हा नागपूर 17/03/2020 पहा (2 MB)
कलम ११(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण क्र. १५/अ-६५/२०१८-२०१९ मौजा ताटोळी तालुका भिवापूर , जिल्हा नागपूर 17/03/2020 पहा (2 MB)
कलम ११(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण क्र. १७/अ-६५/२०१८-२०१९ मौजा नक्षी तालुका भिवापूर , जिल्हा नागपूर 17/03/2020 पहा (2 MB)
कलम ११(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण क्र. ०७/अ-६५/२०१८-२०१९ मौजा धापर्ला तालुका भिवापूर , जिल्हा नागपूर 17/03/2020 पहा (2 MB)
कलम ११(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण क्र. ११/अ-६५/२०१८-२०१९ मौजा भागेबोरी तालुका भिवापूर , जिल्हा नागपूर 17/03/2020 पहा (2 MB)
कलम १९(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण क्र. १६/अ-६५/२०१६-२०१७ मौजा खापरी (रेल्वे) तालुका नागपूर (ग्रामीण), जिल्हा नागपूर 17/03/2020 पहा (6 MB)
कलम १९(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण क्र. ४/अ-६५/२०१८-२०१९ मौजा पेंढरी तालुका भिवापूर, जिल्हा नागपूर 11/03/2020 पहा (487 KB)
कलम १९(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण क्र. ८/अ-६५/२०१८-२०१९ मौजा चिखली तालुका भिवापूर, जिल्हा नागपूर 11/03/2020 पहा (372 KB)