Close

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
कलम १९ ची अधिसूचना भूसंपादन प्र. क्र. ०२/अ-६५/२०२३-२०२४ मौजा – सीताबर्डी 14/03/2024 पहा (1 MB)
जाहीर सूचना मौजा वानाडोंगरीं ता. हिंगणा जि. नागपूर भूसंपादन प्रकरण क्र. २/अ -६५/२०२३-२४ 13/03/2024 पहा (659 KB)
जाहीर सूचना मौजा वानाडोंगरीं ता. हिंगणा जि. नागपूर भूसंपादन प्रकरण क्र. १/अ -६५/२०२३-२४ 13/03/2024 पहा (414 KB)
कलम १९(१) ची अधिसूचना भूसंपादन प्र. क्र. ११/अ ६५/२०१८-२०१९ मौजा – पिंपळधरा तालुका हिंगणा 07/03/2024 पहा (5 MB)
कलम ९३(१) ची अधिसूचना भूसंपादन प्र. क्र. ०२/अ ६५/२०२२-२०२३ मौजा – सीताबर्डी 05/03/2024 पहा (355 KB)
मौजा – चिखली (देवस्थान ), ता. नागपूर (शहर), जि. नागपूर, प्र. क्र. १४/अ ६५/२०२३-२०२४ येथील भूसंपादन कायदा २०१३ अंतर्गत कलम ११(१) ची अधिसूचना. 27/02/2024 पहा (827 KB)
खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने घेण्याबाबतचा जाहीर मसुदा प्रसिद्धीकरीता मौजा-अड्याळ, ता. भिवापूर , जि. नागपूर भूसंपादन प्रकरण क्रमांक -१७/अ -६५/२०२२-२०२३. 22/02/2024 पहा (3 MB)
जिल्हा पुरवठा विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय नागपूर यांचे आस्थापनेवरील कार्यरत कनिष्ठ लिपिक/गोदाम लिपिक गट ‘ क ‘ संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१-०१-२०२४ चे स्थितीप्रमाणे प्रारूप जेष्ठता यादी. 22/02/2024 पहा (4 MB)
जिल्हा पुरवठा विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय नागपूर यांचे आस्थापनेवरील कार्यरत शिपाई /गोदाम किपर गट ‘ड’ संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१-०१-२०२४ चे स्थितीप्रमाणे प्रारूप जेष्ठता यादी. 22/02/2024 पहा (3 MB)
मौजा -मोखाळा, ता. भिवापूर जि. नागपूर, भुसंपादन . प्रकरण . क्र. १/अ -६५/२०२०-२०२१ 31/01/2024 पहा (5 MB)