Close

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने घेण्याबाबतचे जाहीर मसुदा प्रसिद्धीकरिता मौजा ब्राम्हणी ता. कुही जि. नागपूर प्रकरण क. २२/अ -६५/२०२२-२३ 13/10/2023 पहा (2 MB)
मौजा- पुल्लर ता. भिवापूर जि . नागपूर भूसंपादन प्रकरण क्र. ०१/अ -६५/२०१९-२०२० मध्ये प्रकरणात मुदतवाढ मिळण्याबाबत. 13/09/2023 पहा (455 KB)
मौजा- सोमनाळा ता. भिवापूर जि . नागपूर भूसंपादन प्रकरण क्र. ०२/अ -६५/२०१९-२०२० मध्ये प्रकरणात मुदतवाढ मिळण्याबाबत. 13/09/2023 पहा (423 KB)
जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल – २०२२-२०२३, जिल्हा नागपुर 23/08/2023 पहा (6 MB)
मौजा सावरगाव ता. भिवापूर जि. नागपूर येथील खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी करण्यासाठी भूसंपादनाचा प्रस्ताव, भूसंपादन प्र. क. १/अ -६५/२०२२-२३ 10/08/2023 पहा (1 MB)
मौजा किटाळी ता. भिवापूर जि. नागपूर येथील खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी करण्यासाठी भूसंपादनाचा प्रस्ताव, भूसंपादन प्र. क. १/अ -६५/२०२२-२३ 10/08/2023 पहा (2 MB)
नागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालय, महसूल दिनाचा सोहळा – सर्व गुणवंतांचे हार्दिक अभिनंदन Nagpur Collector’s Office, Revenue Day Celebration
परिपत्रक – महाराष्ट्रातील गड / किल्लयांचे पावित्र्य राखण्याच्या दृष्टीने दारुच्या अंमलाखाली गैरवर्तन करणाऱ्या समाजकंटकांना आळा घालण्याच्या दृष्टीने करावयाच्या उपाययोजना. 02/08/2023 पहा (3 MB)
दिनांक ०१-०१-२०२३ रोजीची अनुकंपा सामाईक प्रतीक्षा सूची संवर्ग गट-क , जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर 08/06/2023 पहा (6 MB)
दिनांक ०१-०१-२०२३ रोजीची अनुकंपा सामाईक प्रतीक्षा सूची संवर्ग गट-ड, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर 08/06/2023 पहा (9 MB)