Close

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना भरपाई मिळण्याचा या पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये कलाम ११(१) अंतर्गत खालील अधिसूचना, भूअर्जन क्र. १५/ए-६५/२०२२-२३ मौजा-कापसी तह. कापसी जि. नागपूर 19/05/2023 पहा (1 MB)
मौजा मोरवाडा ता. भिवापूर जि. नागपूर भूसंपादन प्रकरण क्र. १/अ-६५/२०२०-२०२१ मध्ये भूसंपादन प्रकरणात मुदतवाढ 15/05/2023 पहा (352 KB)
भूसंपादन अधिनियम २०१३ अन्वये कलाम ३७(१) अंतर्गत अंतिम निवाडा, मौजा – सोनेगाव, तालुका – भिवापूर जि. नागपूर , भूसंपादन प्रकरण . क्र . २/अ -६५/२०२१-२०२२ 15/02/2023 पहा (6 MB)
भूसंपादन अधिनियम २०१३ अन्वये कलाम ३७(१) अंतर्गत अंतिम निवाडा , मौजा – चिखली तालुका – भिवापूर जि. नागपूर , भूसंपादन प्रकरण . क्र . १/अ -६५/२०२१-२०२२ 15/02/2023 पहा (8 MB)
मौजा. ब्राह्मणवाडा ता. नागपूर ग्रामीण, जि . नागपूर येथील थेट खरेदी विक्री बाबतचे जाहीर मसुदा . 03/02/2023 पहा (940 KB)
नागपूर जिल्ह्यातील अधिकृत कार्यरत आपले सरकार सेवा केंद्राची यादी – २०२३ 01/02/2023 पहा (8 MB)
२५ जानेवारी २०२३ रोजी १३ व्या राष्ट्रीय मतदार दिनाच्या पूर्वसंध्येला भारताच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांचा संदेश २५ जानेवारी २०२३ रोजी १३ व्या राष्ट्रीय मतदार दिनाच्या पूर्वसंध्येला भारताच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांचा संदेश
जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल नागपुर २०२२-२०२३ 30/12/2022 पहा (5 MB)
भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये कलाम १९(१) खालील अधिसूचना ,भूसंपादन प्र. क्र . १/अ -६५/२०२१ -२०२२ मौजा – चिखली तालुका – भिवापूर जि . नागपूर 09/11/2022 पहा (679 KB)
भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये कलाम १९(१) खालील अधिसूचना ,भूसंपादन प्र. क्र . २/अ -६५/२०२१ -२०२२ मौजा – सोनेगाव तालुका – भिवापूर जि . नागपूर 09/11/2022 पहा (698 KB)