इतर

दस्तऐवज श्रेणीनुसार शोधा

शोध

शीर्षक तारीख डाउनलोड / दुवा
खरीबी-गोधनी (सिम) नाल्यावर वर लाल – निळी पूररेषा दर्शक नकाशा अक्षांश – २१° ७’ १८” N रेखांश – ७९° ८’ ३०” E 20/12/2018 डाउनलोड(1 MB)
मतदान केंद्र स्तरीय अधिकारी (बी एल ओ ) यादी – नागपूर जिल्हा 19/10/2018 डाउनलोड(2 MB)
कापूस बोंड अळी व तुडतुडे रोगांच्या प्रादुर्भावामुळे बाधीत शेतकऱ्यांना वितरित केलेल्या अनुदानाच्या याद्या (दुसरा हप्ता) कापूस बोंड अळी व तुडतुडे रोगांच्या प्रादुर्भावामुळे बाधीत शेतकऱ्यांना वितरित केलेल्या अनुदानाच्या याद्या (दुसरा हप्ता)
कब्जेहक्के/भाडेपट्याने प्रदान केलेल्या शासकीय जमीन वाटपासंबंधीचे आदेश कब्जेहक्के/भाडेपट्याने प्रदान केलेल्या शासकीय जमीन
आपले सरकार सेवा केंद्र , नगरपरिषद क्षेत्र मधील ऊत्तीर्ण झालेल्या केंद्रचालकाची यादी (एप्रिल २०१८ मधील रिक्त जागा) आपले सरकार सेवा केंद्र , नगरपरिषद क्षेत्र मधील ऊत्तीर्ण झालेल्या केंद्रचालकाची यादी (एप्रिल २०१८ मधील रिक्त जागा)
आपले सरकार सेवा केंद्र , नागपूर महानगरपालिका रिक्त स्थाना करीता जाहीरात आपले सरकार सेवा केंद्र , नागपूर महानगरपालिका रिक्त स्थाना करीता जाहीरात
कापूस बोंड अळी व तुडतुडे रोगांच्या प्रादुर्भावामुळे बाधीत शेतकऱ्यांना वितरित केलेल्या अनुदानाच्या याद्या (पहिला हप्ता) कापूस बोंड अळी व तुडतुडे रोगांच्या प्रादुर्भावामुळे बाधीत शेतकऱ्यांना वितरित केलेल्या अनुदानाच्या याद्या (पहिला हप्ता)
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७ छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७
शासकीय सेवाविषयक सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी स्वातंत्र्य सैनिक / स्वातंत्र्य सैनिक विधवा यांनी केलेल्या नामनिर्देशित पाल्यांची यादी 14/03/2018 डाउनलोड(196 KB)
राज्य स्वातंत्र सैनिक व त्यांची विधवा यांची यादी 14/03/2018 डाउनलोड(150 KB)