Close

ज्येष्ठता सूची

Filter Document category wise

फिल्टर

ज्येष्ठता सूची
शीर्षक तारीख View / Download
अव्वल कारकून संवर्गातील अंतीम ज्येष्ठतासूची दिनांक ०१-०१-२०२४ 22/04/2024 पहा (9 MB)
जिल्हा पुरवठा विभाग , जिल्हाधिकारी कार्यालय नागपूर, यांचे आस्थापनेवरील कार्यरत कनिष्ठ लिपिक, चालक गट ‘क’ आणि शिपाई गट ‘ड’ संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१-०१-२०२४ चे स्तिथीप्रमाणे अंतिम ज्येष्ठता यादी 14/03/2024 पहा (6 MB)
जिल्हा पुरवठा विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय नागपूर यांचे आस्थापनेवरील कार्यरत कनिष्ठ लिपिक/गोदाम लिपिक गट ‘ क ‘ संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१-०१-२०२४ चे स्थितीप्रमाणे प्रारूप जेष्ठता यादी. 22/02/2024 पहा (4 MB)
जिल्हा पुरवठा विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय नागपूर यांचे आस्थापनेवरील कार्यरत शिपाई /गोदाम किपर गट ‘ड’ संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१-०१-२०२४ चे स्थितीप्रमाणे प्रारूप जेष्ठता यादी. 22/02/2024 पहा (3 MB)
दिनांक ०१-०१-२०२३ रोजीची अनुकंपा सामाईक प्रतीक्षा सूची संवर्ग गट-क , जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर 08/06/2023 पहा (6 MB)
दिनांक ०१-०१-२०२३ रोजीची अनुकंपा सामाईक प्रतीक्षा सूची संवर्ग गट-ड, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर 08/06/2023 पहा (9 MB)
दिनांक ०१-०१-२०२३ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी संवर्ग शिपाई, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर 08/06/2023 पहा (4 MB)
दिनांक ०१-०१-२०२३ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी संवर्ग वाहन चालक, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर 08/06/2023 पहा (1 MB)
दिनांक ०१-०१-२०२३ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी संवर्ग अव्वल कारकून, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर 08/06/2023 पहा (9 MB)
अव्वल कारकून संवर्गातील अंतिम जेष्ठता यादी – २०२१ 14/07/2021 पहा (5 MB)