Close

ज्येष्ठता सूची

Filter Document category wise

फिल्टर

ज्येष्ठता सूची
शीर्षक तारीख View / Download
लिपिक-टंकलेखक अंतिम ज्येष्ठता सूची-२०१९, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर 29/08/2019 पहा
०१-०१-२०१९ या अह्रता दिनांकावर आधारित तलाठयांची अंतिम ज्येष्ठता यादी 20/08/2019 पहा (3 MB)
दि. ०१-०१-२०१९ रोजीची मंडळ अधिकारी संवर्गातील सुधारित अंतीम जेष्ठता यादी. 07/08/2019 पहा (3 MB)
दिनांक ०१-०१-२०१९ रोजीची तलाठयांची प्रारूप जेष्ठता यादी . 03/06/2019 पहा (638 KB)
जिल्हा महसूल आस्थापनेवरील अव्वल कारकून संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. ०१-०१-२०१९ रोजीची अंतीम जेष्ठता यादी. 08/03/2019 पहा (2 MB)
जिल्हा पुरवठा आस्थापनेवरील शिपाई संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. ०१-०१-२०१९ रोजीची अंतीम जेष्ठता यादी . 28/02/2019 पहा (2 MB)
जिल्हा पुरवठा आस्थापनेवरील कनिष्ठ लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. ०१-०१-२०१९ रोजीची अंतीम जेष्ठता यादी . 28/02/2019 पहा (4 MB)
जिल्हा पुरवठा आस्थापनेवरील वाहनचालक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. ०१-०१-२०१९ रोजीची अंतीम जेष्ठता यादी . 28/02/2019 पहा (822 KB)
पुरवठा आस्थापनेवरील वाहनचालक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. ०१-०१-२०१९ रोजीची प्रारूप जेष्ठता यादी . 19/01/2019 पहा (1 MB)
पुरवठा आस्थापनेवरील शिपाई संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. ०१-०१-२०१९ रोजीची प्रारूप जेष्ठता यादी . 19/01/2019 पहा (5 MB)