Close

ज्येष्ठता सूची

Filter Document category wise

फिल्टर

ज्येष्ठता सूची
शीर्षक तारीख View / Download
दिनांक ०१-०१-२०२३ रोजीची अनुकंपा सामाईक प्रतीक्षा सूची संवर्ग गट-क , जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर 08/06/2023 पहा (6 MB)
दिनांक ०१-०१-२०२३ रोजीची अनुकंपा सामाईक प्रतीक्षा सूची संवर्ग गट-ड, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर 08/06/2023 पहा (9 MB)
दिनांक ०१-०१-२०२३ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी संवर्ग शिपाई, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर 08/06/2023 पहा (4 MB)
दिनांक ०१-०१-२०२३ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी संवर्ग वाहन चालक, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर 08/06/2023 पहा (1 MB)
दिनांक ०१-०१-२०२३ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी संवर्ग अव्वल कारकून, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर 08/06/2023 पहा (9 MB)
अव्वल कारकून संवर्गातील अंतिम जेष्ठता यादी – २०२१ 14/07/2021 पहा (5 MB)
दिनांक ०१-०१-२०२० रोजीची तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतिम जेष्ठता सूची, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर 03/06/2021 पहा (10 MB)
महसूल सहायकांची दि. ०१-०१-२०२१ रोजीची प्रारूप ज्येष्ठता सूची 10/03/2021 पहा (701 KB)
जिल्हा पुरवठा कार्यालय, नागपूर आस्थापनेवरील कार्यरत वाहनचालक यांची दिनांक ०१-०१-२०२० रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी 05/03/2020 पहा (150 KB)
जिल्हा पुरवठा कार्यालय, नागपूर आस्थापनेवरील कार्यरत शिपाई यांची दिनांक ०१-०१-२०२० रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी 05/03/2020 पहा (294 KB)