ज्येष्ठता सूची

दस्तऐवज श्रेणीनुसार शोधा

शोध

शीर्षक तारीख डाउनलोड / दुवा
अनुकंपा सामरिक प्रतीक्षा सूची – २०१९ गट-क 09/01/2019 डाउनलोड(2 MB)
प्रारूप ज्येष्ठता सुची लिपिक- संवर्ग टंकलेखन – २०१९ 09/01/2019 डाउनलोड(1 MB)
प्रारूप ज्येष्ठता सुची अव्वल कारकून संवर्ग – २०१९ 09/01/2019 डाउनलोड(1 MB)
महसूल विभाग अनुकंपा संयुक्ती प्रतिक्षा सूची २०१८ गट -क 30/07/2018 डाउनलोड(403 KB)
महसूल विभाग अनुकंपा संयुक्त प्रतिक्षा सूची २०१८ गट –ड 30/07/2018 डाउनलोड(188 KB)
महसूल विभाग मंडळ अधिकारी अंतिम ज्येष्ठता सुची २०१८ 30/07/2018 डाउनलोड(117 KB)
महसूल विभाग लिपिक टंकलेखक अंतीम ज्येष्ठता सूची २०१८ 30/07/2018 डाउनलोड(1 MB)
महसूल विभाग अव्वल कारकून अंतीम ज्येष्ठता सूची २०१८ 30/07/2018 डाउनलोड(1 MB)