Close

ज्येष्ठता सूची

Filter Document category wise

फिल्टर

ज्येष्ठता सूची
शीर्षक तारीख View / Download
अव्वल कारकून संवर्गातील अंतिम जेष्ठता यादी – २०२१ 14/07/2021 पहा (5 MB)
दिनांक ०१-०१-२०२० रोजीची तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतिम जेष्ठता सूची, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर 03/06/2021 पहा (10 MB)
महसूल सहायकांची दि. ०१-०१-२०२१ रोजीची प्रारूप ज्येष्ठता सूची 10/03/2021 पहा (701 KB)
जिल्हा पुरवठा कार्यालय, नागपूर आस्थापनेवरील कार्यरत वाहनचालक यांची दिनांक ०१-०१-२०२० रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी 05/03/2020 पहा (150 KB)
जिल्हा पुरवठा कार्यालय, नागपूर आस्थापनेवरील कार्यरत शिपाई यांची दिनांक ०१-०१-२०२० रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी 05/03/2020 पहा (294 KB)
जिल्हा पुरवठा कार्यालय, नागपूर आस्थापनेवरील कार्यरत कनिष्ठ लिपिक यांची दिनांक ०१-०१-२०२० रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी 05/03/2020 पहा (277 KB)
दिनांक ०१-०१-२०२० रोजीच्या स्थितीप्रमाणे अव्वल कारकून व लिपिक-टंकलेखन संवर्गाची प्रारूप जेष्ठता सूची, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर 25/02/2020 पहा (797 KB)
जिल्हा पुरवठा कार्यालय, नागपूर आस्थापनेवरील कार्यरत कनिष्ठ लिपिक, वाहनचालक व शिपाई यांची दिनांक ०१-०१-२०२० रोजीची प्रारूप जेष्ठता यादी 03/02/2020 पहा (7 MB)
लिपिक-टंकलेखक अंतिम ज्येष्ठता सूची-२०१९, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर 29/08/2019 पहा
०१-०१-२०१९ या अह्रता दिनांकावर आधारित तलाठयांची अंतिम ज्येष्ठता यादी 20/08/2019 पहा (3 MB)