ज्येष्ठता सूची

ज्येष्ठता सूची
शीर्षक तारीख View / Download
पुरवठा आस्थापनेवरील कनिष्ठ लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. ०१-०१-२०१९ रोजीची प्रारूप जेष्ठता यादी . 19/01/2019 पहा (6 MB)
प्रारूप ज्येष्ठता सुची लिपिक- संवर्ग टंकलेखन – २०१९ 09/01/2019 पहा (1 MB)
प्रारूप ज्येष्ठता सुची अव्वल कारकून संवर्ग – २०१९ 09/01/2019 पहा (1 MB)
महसूल विभाग अनुकंपा संयुक्ती प्रतिक्षा सूची २०१८ गट -क 30/07/2018 पहा (403 KB)
महसूल विभाग अनुकंपा संयुक्त प्रतिक्षा सूची २०१८ गट –ड 30/07/2018 पहा (188 KB)
महसूल विभाग मंडळ अधिकारी अंतिम ज्येष्ठता सुची २०१८ 30/07/2018 पहा (117 KB)
महसूल विभाग लिपिक टंकलेखक अंतीम ज्येष्ठता सूची २०१८ 30/07/2018 पहा (1 MB)
महसूल विभाग अव्वल कारकून अंतीम ज्येष्ठता सूची २०१८ 30/07/2018 पहा (1 MB)