Close

पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना

Filter Document category wise

फिल्टर

पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना
शीर्षक तारीख View / Download
भूसंपादन कायदा २०१३ चे कलम १९(१) ची अधिसूचना प्र. क्र. ३२/अ-६५/२०२३-२०२४ मौजा – गोंडबोरी , ता . भिवापूर, जि. नागपूर 30/04/2024 पहा (1 MB)
भूसंपादन कायदा २०१३ चे कलम १९(१) ची अधिसूचना प्र. क्र. ३३/अ-६५/२०२३-२०२४ मौजा – गोंडबोरी , ता . भिवापूर, जि. नागपूर 30/04/2024 पहा (1 MB)
भूसंपादन कायदा २०१३ चे कलम १९(१) ची अधिसूचना प्र. क्र. ३१/अ-६५/२०२३-२०२४ मौजा – पिपरडा , ता . भिवापूर, जि. नागपूर 30/04/2024 पहा (1 MB)
भूसंपादन कायदा २०१३ चे कलम ११(१) ची अधिसूचना प्र. क्र. ३०/अ-६५/२०२३-२०२४ मौजा – सावंगी , ता . कुही जि. नागपूर 14/03/2024 पहा (1 MB)
भूसंपादन कायदा २०१३ चे कलम ११(१) ची अधिसूचना प्र. क्र. २९/अ-६५/२०२३-२०२४ मौजा – चापेगाडी , ता . कुही जि. नागपूर 14/03/2024 पहा (1 MB)
भूसंपादन कायदा २०१३ चे कलम ११(१) ची अधिसूचना प्र. क्र. २८/अ-६५/२०२३-२०२४ मौजा – चापेघाट (रिठी ) , ता . कुही जि. नागपूर 14/03/2024 पहा (1 MB)
कलम १९ ची अधिसूचना भूसंपादन प्र. क्र. ०२/अ-६५/२०२३-२०२४ मौजा – सीताबर्डी 14/03/2024 पहा (1 MB)
जाहीर सूचना मौजा वानाडोंगरीं ता. हिंगणा जि. नागपूर भूसंपादन प्रकरण क्र. २/अ -६५/२०२३-२४ 13/03/2024 पहा (659 KB)
जाहीर सूचना मौजा वानाडोंगरीं ता. हिंगणा जि. नागपूर भूसंपादन प्रकरण क्र. १/अ -६५/२०२३-२४ 13/03/2024 पहा (414 KB)
कलम १९(१) ची अधिसूचना भूसंपादन प्र. क्र. ११/अ ६५/२०१८-२०१९ मौजा – पिंपळधरा तालुका हिंगणा 07/03/2024 पहा (5 MB)