Close

पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना

Filter Document category wise

फिल्टर

पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना
शीर्षक तारीख View / Download
मौजा – नागपूर मॉडेल मिल चौक ते रामजी पहेलवान चौक खाजगी वाटाघाटी ने जागा थेट खरेदी पद्धतीने घेण्याबाबत जाहीर मसुदा 28/09/2021 पहा (2 MB)
कलम ११(१) अधिसूचना २०१३, भुसंपादन प्रकरण क्र. १/अ -६५/२०२०-२१ मौजा मोखाळा तालुका – भिवापूर जि. नागपूर 27/08/2021 पहा (1 MB)
कलम १९(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण मौजा आष्टी, गोधनी, चक्कीखापा, बोरगांव, भरतवाडा, भोकारा,- ईटारसी-नागपूर तिसरी रेल्वे लाईन 23/02/2021 पहा (2 MB)
कलम १९(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण मौजा जंगेश्वर, बोरखेडी(रेल्वे), वाठोडा, सोनुर्ली – वर्धा-नागपूर चौथी रेल्वे लाईन 23/02/2021 पहा (1 MB)
कलम १९(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण मौजा चारगाव , सिंगारखेडा , खेडी कर्यात , वंडली खु. , मोहदी दळवी , खरसोली , मोहगाव रिठी ,जिल्हा नागपूर 19/11/2020 पहा (1 MB)
कलम १९(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण क्र. २/अ-६५/२०१८-२०१९ मौजा आवरमारा तालुका कुही, जिल्हा नागपूर 26/05/2020 पहा (2 MB)
कलम ११(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण क्र. १४/अ-६५/२०१८-२०१९ मौजा ताटोळी तालुका भिवापूर , जिल्हा नागपूर 17/03/2020 पहा (2 MB)
कलम ११(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण क्र. १५/अ-६५/२०१८-२०१९ मौजा ताटोळी तालुका भिवापूर , जिल्हा नागपूर 17/03/2020 पहा (2 MB)
कलम ११(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण क्र. १७/अ-६५/२०१८-२०१९ मौजा नक्षी तालुका भिवापूर , जिल्हा नागपूर 17/03/2020 पहा (2 MB)
कलम ११(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण क्र. ०७/अ-६५/२०१८-२०१९ मौजा धापर्ला तालुका भिवापूर , जिल्हा नागपूर 17/03/2020 पहा (2 MB)