Close

पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना

Filter Document category wise

फिल्टर

पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना
शीर्षक तारीख View / Download
कलम १९(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण मौजा चारगाव , सिंगारखेडा , खेडी कर्यात , वंडली खु. , मोहदी दळवी , खरसोली , मोहगाव रिठी ,जिल्हा नागपूर 19/11/2020 पहा (1 MB)
कलम १९(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण क्र. २/अ-६५/२०१८-२०१९ मौजा आवरमारा तालुका कुही, जिल्हा नागपूर 26/05/2020 पहा (2 MB)
कलम ११(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण क्र. १४/अ-६५/२०१८-२०१९ मौजा ताटोळी तालुका भिवापूर , जिल्हा नागपूर 17/03/2020 पहा (2 MB)
कलम ११(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण क्र. १५/अ-६५/२०१८-२०१९ मौजा ताटोळी तालुका भिवापूर , जिल्हा नागपूर 17/03/2020 पहा (2 MB)
कलम ११(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण क्र. १७/अ-६५/२०१८-२०१९ मौजा नक्षी तालुका भिवापूर , जिल्हा नागपूर 17/03/2020 पहा (2 MB)
कलम ११(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण क्र. ०७/अ-६५/२०१८-२०१९ मौजा धापर्ला तालुका भिवापूर , जिल्हा नागपूर 17/03/2020 पहा (2 MB)
कलम ११(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण क्र. ११/अ-६५/२०१८-२०१९ मौजा भागेबोरी तालुका भिवापूर , जिल्हा नागपूर 17/03/2020 पहा (2 MB)
कलम १९(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण क्र. १६/अ-६५/२०१६-२०१७ मौजा खापरी (रेल्वे) तालुका नागपूर (ग्रामीण), जिल्हा नागपूर 17/03/2020 पहा (6 MB)
कलम १९(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण क्र. ४/अ-६५/२०१८-२०१९ मौजा पेंढरी तालुका भिवापूर, जिल्हा नागपूर 11/03/2020 पहा (487 KB)
कलम १९(१) अधिसूचना, भुसंपादन प्रकरण क्र. ८/अ-६५/२०१८-२०१९ मौजा चिखली तालुका भिवापूर, जिल्हा नागपूर 11/03/2020 पहा (372 KB)