Close

जिल्हा पुरवठा कार्यालय, नागपूर आस्थापनेवरील कार्यरत कनिष्ठ लिपिक, वाहनचालक व शिपाई यांची दिनांक ०१-०१-२०२० रोजीची प्रारूप जेष्ठता यादी

जिल्हा पुरवठा कार्यालय, नागपूर आस्थापनेवरील कार्यरत कनिष्ठ लिपिक, वाहनचालक व शिपाई यांची दिनांक ०१-०१-२०२० रोजीची प्रारूप जेष्ठता यादी
शीर्षक तारीख View / Download
जिल्हा पुरवठा कार्यालय, नागपूर आस्थापनेवरील कार्यरत कनिष्ठ लिपिक, वाहनचालक व शिपाई यांची दिनांक ०१-०१-२०२० रोजीची प्रारूप जेष्ठता यादी 03/02/2020 पहा (7 MB)