Close

जिल्हा पुरवठा विभाग , जिल्हाधिकारी कार्यालय नागपूर, यांचे आस्थापनेवरील कार्यरत कनिष्ठ लिपिक, चालक गट ‘क’ आणि शिपाई गट ‘ड’ संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१-०१-२०२४ चे स्तिथीप्रमाणे अंतिम ज्येष्ठता यादी

जिल्हा पुरवठा विभाग , जिल्हाधिकारी कार्यालय नागपूर, यांचे आस्थापनेवरील कार्यरत कनिष्ठ लिपिक, चालक गट ‘क’ आणि शिपाई गट ‘ड’ संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१-०१-२०२४ चे स्तिथीप्रमाणे अंतिम ज्येष्ठता यादी
शीर्षक तारीख View / Download
जिल्हा पुरवठा विभाग , जिल्हाधिकारी कार्यालय नागपूर, यांचे आस्थापनेवरील कार्यरत कनिष्ठ लिपिक, चालक गट ‘क’ आणि शिपाई गट ‘ड’ संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१-०१-२०२४ चे स्तिथीप्रमाणे अंतिम ज्येष्ठता यादी 14/03/2024 पहा (6 MB)