Close

भूमिसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळन्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम , २०१८ अनवये कलम ११(१) ची अधिसूचना मौझा रायवाडी (जुनी) तालुका सावनेर , जि. नागपूर

भूमिसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळन्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम , २०१८ अनवये कलम ११(१) ची अधिसूचना मौझा रायवाडी (जुनी) तालुका सावनेर , जि. नागपूर
शीर्षक तारीख View / Download
भूमिसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळन्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम , २०१८ अनवये कलम ११(१) ची अधिसूचना मौझा रायवाडी (जुनी) तालुका सावनेर , जि. नागपूर 01/10/2018 पहा (4 MB)