Close

अनुसूचित जमाती साठी राखीव असलेली पदे भरण्यासाठी विशेष भरती, जिल्हा परिषद, नागपूर.

अनुसूचित जमाती साठी राखीव असलेली पदे भरण्यासाठी विशेष भरती, जिल्हा परिषद, नागपूर.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
अनुसूचित जमाती साठी राखीव असलेली पदे भरण्यासाठी विशेष भरती, जिल्हा परिषद, नागपूर.

अनुसूचित जमाती साठी राखीव असलेली पदे भरण्यासाठी विशेष भरती, जिल्हा परिषद, नागपूर.

30/12/2019 31/01/2020 पहा (157 KB) अर्ज (104 KB) शिक्षण सेवक अर्ज (110 KB) शुद्धीपत्रक (182 KB) जात पडताळणी प्रमाणपत्राबाबत सूचना (1 MB)