Close

अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील सरळ सेवेची शिक्षण सेवक संवर्गातील पदभरती प्रक्रियेबाबत जाहीर सूचना

अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील सरळ सेवेची शिक्षण सेवक संवर्गातील पदभरती प्रक्रियेबाबत जाहीर सूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील सरळ सेवेची शिक्षण सेवक संवर्गातील पदभरती प्रक्रियेबाबत जाहीर सूचना

अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील सरळ सेवेची शिक्षण सेवक संवर्गातील पदभरती प्रक्रियेबाबत जाहीर सूचना

05/02/2020 05/03/2020 पहा (326 KB) आक्षेप यादी (83 KB) अंतिम पात्र प्राथमिक यादी (73 KB) अंतिम पात्र माध्यमिक यादी (71 KB) अंतिम अपात्र उच्च माध्यमिक यादी (71 KB) पडताळणीसाठी उमेदवारांची यादी (177 KB)