Close

आपले सरकार (महानगरपालिका) साठी निवड केलेल्या उमेदवारांची यादी आणि अर्ज करण्यासाठी शपथ पत्र

आपले सरकार (महानगरपालिका) साठी निवड केलेल्या उमेदवारांची यादी आणि अर्ज करण्यासाठी शपथ पत्र
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
आपले सरकार (महानगरपालिका) साठी निवड केलेल्या उमेदवारांची यादी आणि अर्ज करण्यासाठी शपथ पत्र

आपले सरकार (महानगरपालिका) साठी निवड केलेल्या उमेदवारांची यादी आणि अर्ज करण्यासाठी शपथ पत्र

04/02/2019 28/02/2019 पहा (2 MB)