Close

आपले सरकार सेवा केंद्र परीक्षेची दिनांक व वेळ तसेच सिलॅबस व पूर्ण माहिती

आपले सरकार सेवा केंद्र परीक्षेची दिनांक व वेळ तसेच सिलॅबस व पूर्ण माहिती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
आपले सरकार सेवा केंद्र परीक्षेची दिनांक व वेळ तसेच सिलॅबस व पूर्ण माहिती

आपले सरकार सेवा केंद्र परीक्षेची दिनांक व वेळ तसेच सिलॅबस व पूर्ण माहिती

19/08/2019 20/08/2019 पहा (310 KB) परीक्षेची दिनांक व वेळ (1 MB) अभ्यासक्रम (214 KB)