Close

आपले सरकार सेवा केंद्राकरिता मुलाखत घेण्यात येणाऱ्या पात्र अर्जदाराची यादी (नागपूर महानगरपालिका क्षेत्र) : मुलाखत दिनांक १६/१०/२०१८ : निवासी उपजिल्हाधिकारी कक्ष जिल्हाधिकारी कार्यालय नागपूर

आपले सरकार सेवा केंद्राकरिता मुलाखत घेण्यात येणाऱ्या पात्र अर्जदाराची यादी (नागपूर महानगरपालिका क्षेत्र) : मुलाखत दिनांक १६/१०/२०१८ : निवासी उपजिल्हाधिकारी कक्ष जिल्हाधिकारी कार्यालय नागपूर
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
आपले सरकार सेवा केंद्राकरिता मुलाखत घेण्यात येणाऱ्या पात्र अर्जदाराची यादी (नागपूर महानगरपालिका क्षेत्र) : मुलाखत दिनांक १६/१०/२०१८ : निवासी उपजिल्हाधिकारी कक्ष जिल्हाधिकारी कार्यालय नागपूर

आपले सरकार सेवा केंद्राकरिता मुलाखत घेण्यात येणाऱ्या पात्र अर्जदाराची यादी (नागपूर महानगरपालिका क्षेत्र) : मुलाखत दिनांक १६/१०/२०१८ : निवासी उपजिल्हाधिकारी कक्ष जिल्हाधिकारी कार्यालय नागपूर

12/10/2018 31/10/2018 पहा (2 MB)