Close

ई-निविदा सन २०२१-२१ या वर्षाकरिता वाळु घाटास पर्यावरण अनुमती प्राप्त करून घेण्यासाठी पर्यावरण सल्लागार यांची नेमणूक करण्याबाबत

ई-निविदा सन २०२१-२१ या वर्षाकरिता वाळु घाटास पर्यावरण अनुमती प्राप्त करून घेण्यासाठी पर्यावरण सल्लागार यांची नेमणूक करण्याबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
ई-निविदा सन २०२१-२१ या वर्षाकरिता वाळु घाटास पर्यावरण अनुमती प्राप्त करून घेण्यासाठी पर्यावरण सल्लागार यांची नेमणूक करण्याबाबत

ई-निविदा सन २०२१-२१ या वर्षाकरिता वाळु घाटास पर्यावरण अनुमती प्राप्त करून घेण्यासाठी पर्यावरण सल्लागार यांची नेमणूक करण्याबाबत

01/09/2021 30/09/2021 पहा (1 MB) सूचना (281 KB)