Close

कामाचा ठिकाणी महिलांचा होणाऱ्या लैंगिक छळ कायदा २०१३, तक्रारीची चौकशी करण्यासाठी जिल्ह जिल्हास्थरावर स्थानिक तक्रार समितीच्या अध्यक्षा व २ सदस्य यांचे प्रस्थावासंबंधी जाहिरात.

कामाचा ठिकाणी महिलांचा होणाऱ्या लैंगिक छळ कायदा २०१३, तक्रारीची चौकशी करण्यासाठी जिल्ह जिल्हास्थरावर स्थानिक तक्रार समितीच्या अध्यक्षा व २ सदस्य यांचे प्रस्थावासंबंधी जाहिरात.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
कामाचा ठिकाणी महिलांचा होणाऱ्या लैंगिक छळ कायदा २०१३, तक्रारीची चौकशी करण्यासाठी जिल्ह जिल्हास्थरावर स्थानिक तक्रार समितीच्या अध्यक्षा व २ सदस्य यांचे प्रस्थावासंबंधी जाहिरात.

कामाचा ठिकाणी महिलांचा होणाऱ्या लैंगिक छळ कायदा २०१३, तक्रारीची चौकशी करण्यासाठी जिल्ह जिल्हास्थरावर स्थानिक तक्रार समितीच्या
अध्यक्षा व २ सदस्य यांचे प्रस्थावासंबंधी जाहिरात.

06/02/2019 11/02/2019 पहा (771 KB) अर्जाचा प्रारूप (548 KB)