Close

कार्यालयासाठी मासिक भाडे तत्त्वावर इंधन व वाहनचालकासह १ सेडान कार प्रकारातील वाहन पुरविणेकरीता दरपत्रके सादर करणेबाबत जाहीर सूचना

कार्यालयासाठी मासिक भाडे तत्त्वावर इंधन व वाहनचालकासह १ सेडान कार प्रकारातील वाहन पुरविणेकरीता दरपत्रके सादर करणेबाबत जाहीर सूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
कार्यालयासाठी मासिक भाडे तत्त्वावर इंधन व वाहनचालकासह १ सेडान कार प्रकारातील वाहन पुरविणेकरीता दरपत्रके सादर करणेबाबत जाहीर सूचना

कार्यालयासाठी मासिक भाडे तत्त्वावर इंधन व वाहनचालकासह १ सेडान कार प्रकारातील वाहन पुरविणेकरीता दरपत्रके सादर करणेबाबत जाहीर सूचना

22/05/2023 03/06/2023 पहा (2 MB)