Close

कुही व हिंगणा नगर पंचायत प्रारूप प्रभाग रचनेवर सदस्य पदाच्या आरक्षण सोडतीकरिता नागरिकांच्या माहितीकरिता जाहीर सूचना . (१५/११/२०२१ ते १८/११/२०२१)

कुही व हिंगणा नगर पंचायत प्रारूप प्रभाग रचनेवर सदस्य पदाच्या आरक्षण सोडतीकरिता नागरिकांच्या माहितीकरिता जाहीर सूचना . (१५/११/२०२१ ते १८/११/२०२१)
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
कुही व हिंगणा नगर पंचायत प्रारूप प्रभाग रचनेवर सदस्य पदाच्या आरक्षण सोडतीकरिता नागरिकांच्या माहितीकरिता जाहीर सूचना . (१५/११/२०२१ ते १८/११/२०२१)

कुही व हिंगणा नगर पंचायत प्रारूप प्रभाग रचनेवर सदस्य पदाच्या आरक्षण सोडतीकरिता नागरिकांच्या माहितीकरिता जाहीर सूचना . (१५/११/२०२१ ते १८/११/२०२१)

15/11/2021 18/11/2021 पहा (230 KB)