Close

गट ‘सी’ आणि ‘डी’ च्या जू-लिपीक संवर्गाची अंतिम ज्येष्ठता यादी ०१-०१-२०2१ – जिल्हा पुरवठा कार्यालय नागपूर

गट ‘सी’ आणि ‘डी’ च्या जू-लिपीक संवर्गाची अंतिम ज्येष्ठता यादी ०१-०१-२०2१ – जिल्हा पुरवठा कार्यालय नागपूर
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
गट ‘सी’ आणि ‘डी’ च्या जू-लिपीक संवर्गाची अंतिम ज्येष्ठता यादी ०१-०१-२०2१ – जिल्हा पुरवठा कार्यालय नागपूर

गट ‘सी’ आणि ‘डी’ च्या जू-लिपीक संवर्गाची अंतिम ज्येष्ठता यादी ०१-०१-२०2१ – जिल्हा पुरवठा कार्यालय नागपूर

15/03/2021 30/03/2021 पहा (3 MB)