Close

जमीन विकास आराखळयानुसार सोमलवाडा, वर्धा रोड येथील हॉटेल प्राईड ते सोनेगाव पोलीस स्टेशन (३५० मी.) (राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ७) रस्ता रुंदीकरण बाबतची जाहीर नोटीस .

जमीन विकास आराखळयानुसार सोमलवाडा, वर्धा रोड येथील हॉटेल प्राईड ते सोनेगाव पोलीस स्टेशन (३५० मी.) (राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ७) रस्ता रुंदीकरण बाबतची जाहीर नोटीस .
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जमीन विकास आराखळयानुसार सोमलवाडा, वर्धा रोड येथील हॉटेल प्राईड ते सोनेगाव पोलीस स्टेशन (३५० मी.) (राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ७) रस्ता रुंदीकरण बाबतची जाहीर नोटीस .

जमीन विकास आऱ्यानुसार आराखळयानुसार सोमलवाडा, वर्धा रोड येथील हॉटेल प्राईड ते सोनेगाव पोलीस स्टेशन (३५० मी.) (राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ७) रस्ता रुंदीकरण बाबतची जाहीर नोटीस .

16/02/2019 16/03/2019 पहा (2 MB)