Close

जाहिरात : आपले सरकार सेवा केंद्र (नागपूर शहर आणि नागपूर ग्रामीण भागासाठी) मार्च २०२३

जाहिरात : आपले सरकार सेवा केंद्र (नागपूर शहर आणि नागपूर ग्रामीण भागासाठी) मार्च २०२३
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जाहिरात : आपले सरकार सेवा केंद्र (नागपूर शहर आणि नागपूर ग्रामीण भागासाठी) मार्च २०२३

जाहिरात : आपले सरकार सेवा केंद्र (नागपूर शहर आणि नागपूर ग्रामीण भागासाठी) मार्च २०२३

03/03/2023 31/03/2023 पहा (1 MB) आपले सरकार सेवा केंद्राच्या रिक्त जागा नागपूर शहर मार्च २०२३ (519 KB) आपले सरकार सेवा केंद्राच्या रिक्त जागा नागपूर ग्रामीण मार्च २०२३ (257 KB) आपले सरकार सेवा केंद्राच्या अर्जाचा नमुना नागपूर शहर (807 KB) आपले सरकार सेवा केंद्राच्या अर्जाचा नमुना नागपूर ग्रामीण (794 KB)