Close

जिल्हा पुरवठा शाखा जिल्हाधिकारी कार्यालय नागपूर यांच्या आस्थापनेतील चालक गट वर्ग ‘क’ कर्मचाऱ्यांची दि.01.01.2022 रोजीची प्रारूप ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करण्याबाबत.

जिल्हा पुरवठा शाखा जिल्हाधिकारी कार्यालय नागपूर यांच्या आस्थापनेतील चालक गट वर्ग ‘क’ कर्मचाऱ्यांची दि.01.01.2022 रोजीची प्रारूप ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करण्याबाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा पुरवठा शाखा जिल्हाधिकारी कार्यालय नागपूर यांच्या आस्थापनेतील चालक गट वर्ग ‘क’ कर्मचाऱ्यांची दि.01.01.2022 रोजीची प्रारूप ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करण्याबाबत.

जिल्हा पुरवठा शाखा जिल्हाधिकारी कार्यालय नागपूर यांच्या आस्थापनेतील चालक गट वर्ग ‘क’ कर्मचाऱ्यांची दि.01.01.2022 रोजीची प्रारूप ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करण्याबाबत.

03/02/2022 17/02/2022 पहा (625 KB)