Close

नगर पंचायत भिवापूरच्या सदस्य पदाच्या सार्वत्रिक निवडणूकी करिता आरक्षण सोडतीची जाहीर सूचना (सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिला)

नगर पंचायत भिवापूरच्या सदस्य पदाच्या सार्वत्रिक निवडणूकी करिता आरक्षण सोडतीची जाहीर सूचना (सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिला)
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
नगर पंचायत भिवापूरच्या सदस्य पदाच्या सार्वत्रिक निवडणूकी करिता आरक्षण सोडतीची जाहीर सूचना (सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिला)

नगर पंचायत भिवापूरच्या सदस्य पदाच्या सार्वत्रिक निवडणूकी करिता आरक्षण सोडतीची जाहीर सूचना (सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिला)

10/06/2022 13/06/2022 पहा (206 KB)