Close

नगर परिषद/नगर पंचायत काम्पटी, उमरेड, काटोल, वाडी, मोवाड, नरखेड, रामटेक, सावनेर, खापा, मोहपा, कळमेश्वर-ब्राम्हणी आणि भिवापूरच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या आरक्षणावरील सूचना/आक्षेपासाठी सूचना प्रसिद्धी

नगर परिषद/नगर पंचायत काम्पटी, उमरेड, काटोल, वाडी, मोवाड, नरखेड, रामटेक, सावनेर, खापा, मोहपा, कळमेश्वर-ब्राम्हणी आणि भिवापूरच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या आरक्षणावरील सूचना/आक्षेपासाठी सूचना प्रसिद्धी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
नगर परिषद/नगर पंचायत काम्पटी, उमरेड, काटोल, वाडी, मोवाड, नरखेड, रामटेक, सावनेर, खापा, मोहपा, कळमेश्वर-ब्राम्हणी आणि भिवापूरच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या आरक्षणावरील सूचना/आक्षेपासाठी सूचना प्रसिद्धी

नगर परिषद/नगर पंचायत काम्पटी, उमरेड, काटोल, वाडी, मोवाड, नरखेड, रामटेक, सावनेर, खापा, मोहपा, कळमेश्वर-ब्राम्हणी आणि भिवापूरच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या आरक्षणावरील सूचना/आक्षेपासाठी सूचना प्रसिद्धी

29/07/2022 01/08/2022 पहा (448 KB)