Close

नागपूर जिल्यातील नगर परिषद वाडी व मोवाड येथील सदस्य पदांच्या आरक्षणाच्या सोडती करीत नोटीस.

नागपूर जिल्यातील नगर परिषद वाडी व मोवाड येथील सदस्य पदांच्या आरक्षणाच्या सोडती करीत नोटीस.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
नागपूर जिल्यातील नगर परिषद वाडी व मोवाड येथील सदस्य पदांच्या आरक्षणाच्या सोडती करीत नोटीस.

नागपूर जिल्यातील नगर परिषद वाडी व मोवाड येथील सदस्य पदांच्या आरक्षणाच्या सोडती करीत नोटीस.

17/02/2020 29/02/2020 पहा (403 KB)