Close

नागपूर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात खाजगी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा वर्ष 2022-23 (उन्हाळा 2023) ई-निविदा सूचना क्रमांक 1

नागपूर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात खाजगी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा वर्ष 2022-23 (उन्हाळा 2023) ई-निविदा सूचना क्रमांक 1
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
नागपूर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात खाजगी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा वर्ष 2022-23 (उन्हाळा 2023) ई-निविदा सूचना क्रमांक 1

नागपूर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात खाजगी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा वर्ष 2022-23 (उन्हाळा 2023) ई-निविदा सूचना क्रमांक 1

06/03/2023 16/03/2023 पहा (588 KB)