Close

नागपूर विभाग शिक्षक मतदार संघ निवडणूक – २०२३ अंतिम मतदार यादी

नागपूर विभाग शिक्षक मतदार संघ निवडणूक – २०२३ अंतिम मतदार यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
नागपूर विभाग शिक्षक मतदार संघ निवडणूक – २०२३ अंतिम मतदार यादी

नागपूर विभाग शिक्षक मतदार संघ निवडणूक – २०२३ अंतिम मतदार यादी

21/01/2023 28/02/2023 पहा (283 KB) Nagpur_TPART_NO_1_MWP (283 KB) Nagpur_TPART_NO_2_MWP (283 KB) Nagpur_TPART_NO_3_MWP (360 KB) Nagpur_TPART_NO_4_MWP (276 KB) Nagpur_TPART_NO_5_MWP (492 KB) Nagpur_TPART_NO_6_MWP (302 KB) Nagpur_TPART_NO_7_MWP (281 KB) Nagpur_TPART_NO_8_MWP (300 KB) Nagpur_TPART_NO_9_MWP (444 KB) Nagpur_TPART_NO_10_MWP (331 KB) Nagpur_TPART_NO_11_MWP (572 KB) Nagpur_TPART_NO_12_MWP (317 KB) Nagpur_TPART_NO_13_MWP (395 KB) Nagpur_TPART_NO_14_MWP (368 KB) Nagpur_TPART_NO_15_MWP (312 KB) Nagpur_TPART_NO_16_MWP (493 KB) Nagpur_TPART_NO_17_MWP (321 KB) Nagpur_TPART_NO_19_MWP (241 KB) Nagpur_TPART_NO_20_MWP (429 KB) Nagpur_TPART_NO_21_MWP (502 KB) Nagpur_TPART_NO_22_MWP (1 MB) Nagpur_TPART_NO_22_MWP (1 MB) Nagpur_TPART_NO_23_MWP (945 KB) Nagpur_TPART_NO_24_MWP (436 KB) Nagpur_TPART_NO_25_MWP (631 KB) Nagpur_TPART_NO_26_MWP (411 KB) Nagpur_TPART_NO_27_MWP (556 KB) Nagpur_TPART_NO_28_MWP (711 KB) Nagpur_TPART_NO_29_MWP (703 KB) Nagpur_TPART_NO_30_MWP (691 KB) Nagpur_TPART_NO_31_MWP (679 KB) Nagpur_TPART_NO_32_MWP (742 KB) Nagpur_TPART_NO_33_MWP (847 KB) Nagpur_TPART_NO_34_MWP (788 KB) Nagpur_TPART_NO_35_MWP (458 KB) Nagpur_TPART_NO_36_MWP (788 KB) Nagpur_TPART_NO_37_MWP (381 KB) Nagpur_TPART_NO_38_MWP (313 KB) Nagpur_TPART_NO_39_MWP (352 KB) Nagpur_TPART_NO_40_MWP (521 KB) Nagpur_TPART_NO_41_MWP (278 KB) Nagpur_TPART_NO_42_MWP (243 KB) Nagpur_TPART_NO_43_MWP (326 KB) Nagpur_TPART_NO_18_MWP (337 KB)